Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Ze života školky

Lyžařský kurz v mateřské škole

Lyžařský kurz v Dolním Dvoře   Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem k získávání sebevědomí, hodnocení sebe samotného, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce. My máme radost, že vašim dětem můžeme nabídnout […]

Číst dále

Kouzelník

Dne 2.11. 2022 se naši předškoláci zúčastnili na pozvání školní družiny magické show Harryho Pottera. Vystoupení bylo plné zajímavých triků a kouzel s šátky, květinami, kruhy a dalších kouzelných předmětů podbarvených hudbou z příběhů Herryho Potetera . Děti si z představení odnesly mnoho příjemných zážitků. Foto na  http://msrudnik.rajce.idnes.cz

Číst dále

Dopravní výchova pro MŠ

V současné době je v MŠ kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. V dopravě nás čekají tato témata: Dítě v roli chodce, Dítě v roli spolujezdce, Dítě v roli cestujícího, Dítě v roli cyklisty, Dítě a jeho hra na bezpečném místě. Chceme se tedy věnovat dopravní výchově v průběhu celého školního roku […]

Číst dále

Projektový den v MŠ- UČÍME SE HROU

Naším cílem je vaše děti rozvíjet po všech stránkách, a tak jsme se tentokrát zaměřili na polytechnickou výchovu. Odborník na edukační hry, hračky a didaktické pomůcky pan Dupal připravil dětem velmi zajímavé dopoledne. Dohodli jsme se, že se v rámci projektového dne zaměříme zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky, logického myšlení, trpělivosti, předmatematickou gramotnost, […]

Číst dále

Sportovní školička I. Lekce

Vážení rodiče, Dne 4.11. začal I. lekcí pohybový projekt pro děti 3-6 let pro mateřské školy SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA – doskákej si pro svou madaily (u nás již 7 rokem). Sportovní školička je nabídkou uceleného programu sportovní přípravy pro děti z MŠ. Projekt je otevřený pro chlapce i děvčata a obsahuje celkem 7 lekcí (končíme 16.12.2021). […]

Číst dále

Malá technická univerzita

Vážení rodiče, již šestým rokem probíhá v naší MŠ projekt Malá technická univerzita (dále jen MTU).  Jejím cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku a své okolí. Vede k praktickému myšlení, získávání životních zkušeností a porozumnění dnešnímu všednímu světu. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky ,, ŠKOLA HROU“ rozvíjí v dětech jejich technické a […]

Číst dále

Sportovní dopoledne

  Sportovní dopoledne 22.6.2021 se konalo sportovní dopoledne na hřišti pod záštitou TJ Rudník. Dětem se věnovalo několik fotbalových trenérů. Pro děti byla nachystána stanoviště se sportovním náčiním, která vybízely k rozličným pohybovým aktivitám. Děti si vyzkoušely slalom, překážky, kop na bránu, házení tenisovým míčkem na cíl, přenášení fotbalového míče umístěného na kuželu a jiné […]

Číst dále

Téma: Zvířata a jejich mláďata

1. Úvodní báseň KOŤATA Bumtarata na vrata, máme čtyři koťata. První mňouká, druhé přede, třetí hajat nedovede. A to čtvrté prská, ocáskem si mrská. 2.Předškolní děti Grafomotorika- Jak žába skáče? Grafomotorika   Pracovní list- Najdi kočce cestu Najdi kočce cestu   Spoj čarou zvířata se svými mláďaty. Spoj čarou     Mladší děti- Omalovánka- Pes […]

Číst dále

Téma: Domací zvířátka a jejich mláďátka

1.Básnička Byl jednou jeden domeček a u domečku dvoreček. Na dvorečku přes vrátka, jsou vidět různá zvířátka. 2. Pracovní list- předškoláci- Zvířátka hrají na honěnou- vystříhej, přiřazuj a pojmenuj. Pr.l.2 předškoláci Mladší děti- omalovánka- Na selském dvoře, která zvířátka vidíš na obrázku? Pr.l.2 ml. děti 3. Pro chytré hlavičky – hádanky- povídej si s dospělákem […]

Číst dále

Úprava výše úplaty za vzdělávání v MŠ (tzv. ŠKOLKOVNÉ)

Vzhledem k uzavření mateřské školy snižujeme úplatu za vzdělávání dle Metodického pokynu k provozu škola a školských zařízení ve šk. r. 2020/21 ze dne 6. 4. 2021. Protože rodiče platí školkovné bezhotovostně a platby za měsíce březen a duben již většinou proběhly, upravujeme finanční částku na 175 Kč pro další měsíce (květen, červen). Očekáváme, že […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |