Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Ze života školky

Provoz o prázdninách

Mateřská škola bude v červenci otevřena do 14.7.2023 Od  17. 7. 2023 – 18. 8. 2023 bude MŠ uzavřena.  V srpnu se mateřská škola otevře od 21.8.2023.   Platbu za předškolní vzdělávání hradí pouze děti přihlášené do konce školního roku 2022/2023. Za měsíc červenec se hradí školkovné ve výši 147,- Kč. Za měsíc srpen se […]

Číst dále

Zápis dětí na školní rok 2023-2024

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 4. a 5. května 2023 vždy od 8.00 do 15.00 hodin v mateřské škole. Zákonný zástupce je povinen při  zápisu předložit rodný list dítěte, doklad o řádném očkování dítěte a svůj občanský průkaz. Doporučení školského poradenského zařízení ( v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).   Kritéria […]

Číst dále

Lyžařský kurz v mateřské škole

Lyžařský kurz v Dolním Dvoře   Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i sociálním. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem k získávání sebevědomí, hodnocení sebe samotného, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce. My máme radost, že vašim dětem můžeme nabídnout […]

Číst dále

Kouzelník

Dne 2.11. 2022 se naši předškoláci zúčastnili na pozvání školní družiny magické show Harryho Pottera. Vystoupení bylo plné zajímavých triků a kouzel s šátky, květinami, kruhy a dalších kouzelných předmětů podbarvených hudbou z příběhů Herryho Potetera . Děti si z představení odnesly mnoho příjemných zážitků. Foto na  http://msrudnik.rajce.idnes.cz

Číst dále

Dopravní výchova pro MŠ

V současné době je v MŠ kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. V dopravě nás čekají tato témata: Dítě v roli chodce, Dítě v roli spolujezdce, Dítě v roli cestujícího, Dítě v roli cyklisty, Dítě a jeho hra na bezpečném místě. Chceme se tedy věnovat dopravní výchově v průběhu celého školního roku […]

Číst dále

Projektový den v MŠ- UČÍME SE HROU

Naším cílem je vaše děti rozvíjet po všech stránkách, a tak jsme se tentokrát zaměřili na polytechnickou výchovu. Odborník na edukační hry, hračky a didaktické pomůcky pan Dupal připravil dětem velmi zajímavé dopoledne. Dohodli jsme se, že se v rámci projektového dne zaměříme zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky, logického myšlení, trpělivosti, předmatematickou gramotnost, […]

Číst dále

Sportovní školička I. Lekce

Vážení rodiče, Dne 4.11. začal I. lekcí pohybový projekt pro děti 3-6 let pro mateřské školy SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA – doskákej si pro svou madaily (u nás již 7 rokem). Sportovní školička je nabídkou uceleného programu sportovní přípravy pro děti z MŠ. Projekt je otevřený pro chlapce i děvčata a obsahuje celkem 7 lekcí (končíme 16.12.2021). […]

Číst dále

Malá technická univerzita

Vážení rodiče, již šestým rokem probíhá v naší MŠ projekt Malá technická univerzita (dále jen MTU).  Jejím cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku a své okolí. Vede k praktickému myšlení, získávání životních zkušeností a porozumnění dnešnímu všednímu světu. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky ,, ŠKOLA HROU“ rozvíjí v dětech jejich technické a […]

Číst dále

Sportovní dopoledne

  Sportovní dopoledne 22.6.2021 se konalo sportovní dopoledne na hřišti pod záštitou TJ Rudník. Dětem se věnovalo několik fotbalových trenérů. Pro děti byla nachystána stanoviště se sportovním náčiním, která vybízely k rozličným pohybovým aktivitám. Děti si vyzkoušely slalom, překážky, kop na bránu, házení tenisovým míčkem na cíl, přenášení fotbalového míče umístěného na kuželu a jiné […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |