Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Zájem o otevření MŠ od 11.5.2020

Zájem o otevření MŠ od 11.5.2020

Vážení rodiče,
od 16. 3. 2020 došlo k uzavření MŠ a nyní lze zvážit její opětovné otevření. Vláda ČR doporučuje znovuotevření mateřských škol v květnu 2020, za stanovených podmínek daných Ministerstvem zdravotnictví. Tyto podmínky nebyly ještě stanoveny. Pro posouzení dalšího postupu nás zajímá Váš zájem. Z hlediska aktuálních pravidel platných v celé ČR znamená otevření MŠ automatickou ztrátu možnosti finančního čerpání tzv. OČR (ošetřování člena rodiny) i na děti, kteří svoji MŠ nenavštěvují z rozhodnutí rodičů. OČR lze v takových případech čerpat jen při nemoci dítěte (oficiálně potvrzené lékařem). Rádi tedy budeme znát Váš náhled. Žádáme tedy rodiče dětí, aby informovali MŠ ve dnech 4. a 5. 5. 2020 v úředních hodinách 9,00-11,00 telefonicky na číslo 499 440 246, nebo na e-mail: msrudnik@seznam.cz, zda jejich dítě bude do MŠ docházet, či nebude, aby podle toho mohl být naplánován provoz. Prosíme o oboje vyjádření: ANO/NE 🙂 Upozorňujeme, že dosud není znám „manuál“ s pokyny pro zajištění patřičné hygieny v MŠ, který přislíbilo Ministerstvo zdravotnictví vydat do konce dubna 2020. Teprve po seznámení s těmito podmínkami a ověření, že je MŠ bude schopna zajistit, bude toto rozhodnutí definitivně potvrzeno.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Kolektiv MŠ

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |