Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

ÚHRADA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

ÚHRADA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

Vážení rodiče,

reagujeme na žádosti některých z vás o úhradu školného bezhotovostně.

 

 

Od nového školního roku 2020/2021 chystáme změnu v platbě školného.

Školné se bude platit bezhotovostně na účet 20001 – 270526774/0600

do 15. dne v měsíci v částce 350,-Kč. Podrobné informace o přidělení identifikačního čísla vám poskytne vedení MŠ.

Eva Vlasáková, vedoucí učitelka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |