Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Dopravní výchova pro MŠ

Dopravní výchova pro MŠ

V současné době je v MŠ kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. V dopravě nás čekají tato témata: Dítě v roli chodce, Dítě v roli spolujezdce, Dítě v roli cestujícího, Dítě v roli cyklisty, Dítě a jeho hra na bezpečném místě. Chceme se tedy věnovat dopravní výchově v průběhu celého školního roku podle Metodiky dopravní výchovy pro MŠ. Budeme vděčné rodičům za rozhovory s dětmi o bezpečnosti na silnici. (Více info naleznete v souboru nebo v Digiškolce)

Děkujeme kolektiv MŠ

Doprava září

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |