Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Zápis dětí na školní rok 2023-2024

Zápis dětí na školní rok 2023-2024

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 4. a 5. května 2023 vždy od 8.00 do 15.00 hodin v mateřské škole.

Zákonný zástupce je povinen při  zápisu předložit rodný list dítěte, doklad o řádném očkování dítěte a svůj občanský průkaz.

Doporučení školského poradenského zařízení ( v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

Kritéria pro přijímání nových dětí do MŠ na rok 2023-2024

V souladu se školským zákonem č. 561/2004Sb. a vyhláškou č.214/2012 o předškolním vzdělávání stanovuji tato kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

1. Děti, které před začátkem školního roku 2023-2024 dosáhnou nejméně pátého roku věku a mají trvalý pobyt v obci Rudník (podle věku od nejstarších po nejmladší).

2. Děti, které před začátkem školního roku 2023-2024 dosáhnou pátého roku věku a nemají trvalý pobyt v obci Rudník.

3. Děti, které před začátkem školního roku 2023-2024 budou mladší pěti let, ale dovrší tří let během šk. r. 2023-2024 a mají trvalý pobyt v obci Rudník.

Na školní rok 2023-2024 budou přijímány děti do dvou tříd MŠ. Rozhodovací kompetence při přijímání dětí náleží dle školského zákona řediteli školy ve spolupráci s vedoucí MŠ a podléhá aktuálně platné vyhlášce o předškolním vzdělávání.

 

Rudník 12. 4. 2023 Mgr. Alice Kuhn-Gaberová,

ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |