Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

BESEDA

BESEDA

Dne 30. dubna 2018 proběhne zápis do 1. třídy ZŠ.
podařilo se nám zorganizovat velice zajímavou besedu na téma: Podpora klidného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Přítomni byli rodiče, pracovnice Pedagogicko- psychologické poradny v Trutnově, učitelky základní a mateřské školy a vedení školy.
Rodiče dostali zajímavou formou podrobné informace o tom, co má mít dítě zvládnuto před nástupem školní docházky ( např. samostatnost, dodržování dohodnutých pravidel, správný úchop tužky, správná výslovnost jednotlivých hlásek…).
Rodičům byly doporučeny vhodné výchovné přístupy k předškolním dětem, zdůrazněn byl i význam pravidelného denního režimu. Podrobně jsme se zabývali také tématem odkladu školní docházky. Pracovnice PPP konkrétně odpovídaly na dotazy rodičů i učitelů a poskytly konkrétní doporučení. Rodiče se seznámili i s nezbytnými kroky, které musí učinit, pokud chtějí pro své dítě odklad školní docházky.
Věřím, že pro všechny zúčastněné bylo toto zajímavé odpoledne přínosem, pomohlo rodičům i pedagogům v tom, aby připravili pro děti opravdu klidný přechod z mateřské do základní školy.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |