Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 2. a 3. května 2018 se uskuteční zápis dětí do mateřské školy vždy od 8,00 do 15,00 hodin v mateřské škole.
Zákonný zástupce je povinen při zápisu předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rudník, budou přijímány děti podle následujících kritérií:
1) Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalé bydliště v obci rudník (podle věku od nejstarších po nejmladší).
2)Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 budou mladší tří let, ale dovrší do 31.8.2018 dvou let věku a mají trvalé bydliště v obci Rudník.
3)Děti, které nemají trvalé bydliště v obci Rudník a splňují kritéria 1 a 2 (podle věku od nejstaršího po nejmladšího).

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |