Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ VE DNECH

2. a 3. 5. 2019 v mateřské škole vždy od 8.00 do 15.00

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ NA ROK 2019-202O

Pro školní rok 2019-2020 budou děti přijímány do dvou tříd mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rudník.

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 214/2012 o předškolním vzdělávání stanovuji tato kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

  1. Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v obci Rudník (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v obci Rudník a splňují kritéria 1 (podle věku od nejstarších po nejmladší)
  3. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 budou mladší tří let, ale dovrší do 31. 8. 2019 dvou let věku a mají místo trvalého pobytu v obci Rudník (od nejstarších po nejmladší).

Přijmout lze do výše nejvyššího povoleného počtu dětí. Rozhodovací kompetence při přijímání dětí náleží dle školského zákona řediteli školy ve spolupráci s vedoucí MŠ.

U zápisu zákonný zástupce doloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová – ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |