Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

potvrzení od lékaře

 

DNE 2. A 3. KVĚTNA 2024 SE USKUTEČNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VŽDY OD 8.00 DO 15.00 HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JE POVINEN PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽIT RODNÝ LIST DÍTĚTE, DOKLAD O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE A SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

JE MOŽNÉ SE TELEFONICKY OBJEDNAT NA TEL. 602 171 576

TĚŠÍME SE NA VÁS

KOLEKTIV MŠ

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, RUDNÍK,

OKRES TRUTNOV 543 72 RUDNÍK,

TELEFON: 499440121, IČO 47466928

EMAIL: zsrudnik@tiscali.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ NA ROK 2024-2025

V SOULADU SE ŠKOLSKÝM ZÁKONEM Č. 561/2004 SB. A VYHLÁŠKOU Č. 217/2012 O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ STANOVUJÍ TATO KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ.

  1. DĚTI, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025 DOSÁHNOU NEJMÉNĚ PÁTÉHO ROKU VĚKU A MAJÍ TRVALÝ POBYT V OBCI RUDNÍK (PODLE VĚKU OD NEJSTARŠÍCH PO NEJMLADŠÍ).
  2. DĚTI, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025 DOSÁHNOU PÁTÉHO ROKU VĚKU A NEMAJÍ TRVALÝ POBYT V OBCI RUDNÍK.
  3. DĚTI, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025 BUDOU MLADŠÍ PĚTI LET, ALE DOVRŠÍ TŘÍ LET BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025 A MAJÍ TRVALÝ POBYT V OBCI RUDNÍK.

NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025 BUDOU PŘIJÍMÁNY DĚTI DO DVOU TŘÍD MŠ. ROZHODOVACÍ KOMPETENCE PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NÁLEŽÍ DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ŘEDITELI ŠKOLY VE SPOLUPRÁCI S VEDOUCÍ MŠ A PODLÉHÁ AKTUÁLNĚ PLATNÉ VYHLÁŠCE O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ.

RUDNÍK 19. 3. 2024                                                                                          Mgr. ALICE KUHN-GABEROVÁ – ŘEDITELKA ŠKOLY

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |